Analiza de risc la securitate fizica

Libra Guard, prin personal specializat, efectueaza evaluari de risc la securitate fizica, asa cum este definita in Legea 333/2003, HG 301/2012 si Instructiunea nr. 9/2013.
Activitatea de evaluare a riscului, conform prevederilor în materie, se constituie într-o etapă preliminară, obligatorie, care precede suita de activităţi care conduc la implementarea soluţiilor de securitate.
Procesul de evaluare a riscului cuprinde, în principal, următoarele faze:

 • stabilirea contextului
 • identificarea riscului
 • analiza riscului
 • estimarea riscului
 • tratarea riscului

Activitatea de evaluare a riscului, poate fi rezumata astfel:

 • documentarea privind categoria obiectivului de evaluat şi stabilirea surselor de date pentru caracterizarea sa din punctul de vedere al securităţii fizice;
 • stabilirea contextului intern şi extern în care se situează obiectivul, cu accent pe factorii perturbatori, care pot pune în pericol viaţa, integritatea corporală sau libertatea persoanei ori pot aduce prejudicii valorilor deţinute de unitate;
 • identificarea riscurilor la securitatea fizică, în raport de vulnerabilităţile existente în obiectiv;
 • analiza riscurilor la securitatea fizică, pe baza aplicării unor metode de evaluare adecvate, accentuând pe evaluarea scenariilor plauzibile;
 • estimarea (în raport cu criteriile de acceptabilitate) valorilor de risc şi alegerea strategiei de risc corelată cu valoarea calculată a riscului;
 • recomandarea măsurilor de tratare a riscului în vederea încadrării nivelului de risc în limitele acceptabile, prin mijloace tehnice, de pază şi intervenţie şi procedurale;
 • redactarea Raportului de evaluare şi tratare a riscului, relativ la securitatea fizică a obiectivului; raportul include şi elemente de evaluare a costurilor implementării măsurilor de securitate fizică;
 • asigurarea monitorizării şi revizuirii valorii de risc iniţial determinate, prin urmărirea în timp a efectelor măsurilor propuse, în conformitate cu cerinţele de calitate specifice activităţii prestate.

Toate aceste activitati cuprinse in evaluarea de risc la securitate fizica le putem oferi GRATUIT, in situatia in care incheiem un contract de paza cu DVS.


Solicita oferta personalizata de pret

Clientii nostri